Mẫu bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng file Word

MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG FILE WORD

Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng mẫu soạn sẵn nội dung chuẩn, đúng quy định ✓ Mẫu kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng dùng để đảng viên tự kiểm điểm khi chuyển sinh hoạt đảng từ chi uỷ, chi bộ này sang cơ sở mới ✓ Tải mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng hoàn toàn miễn phí ✓ Định dạng .doc dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay

Chi tiết

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú file Word

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ FILE WORD

Download mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú mới nhất ✓ Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú ✓ Mẫu giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 213 ✓ Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt 76, Quy định 76-QĐ/TW ✓ File Word ✓ chuẩn nhất ✓ Tải xuống miễn phí.

Chi tiết

Hồ sơ chuyển Đảng chính thức

Bộ hồ sơ chuyển đảng chính thức file Word

Download hồ sơ chuyển đảng chính thức ✓ Mẫu hồ sơ chuyển đảng chính thức ✓ Mục lục hồ sơ chuyển Đảng chính thức ✓ File Word ✓ Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên ✓ Chuẩn ✓ Download miễn phí.

Chi tiết

Mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên file Word

Mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên file word

Tải mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên miễn phí ✓ Sử dụng báo cáo công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành của chi bộ về việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao ✓ Nội dung dựng sẵn đúng nguyên tắc, đúng quy định của Điều lệ Đảng, có hướng dẫn chi tiết ✓ Định dạng file .DOC, trình bày đẹp chuẩn văn bản hành chính

Chi tiết

Mẫu lý lịch của người xin vào Đảng file Word

Lý lịch của người xin vào đảng mẫu 2-KNĐ dựng sẵn nội dung chuẩn đúng quy định hồ sơ kết nạp đảng viên ✓ Lý lịch người xin vào đảng sử dụng kê khai đầy đủ thông tin chi tiết của người muốn kết nạp Đảng ✓ File Word tiện dùng ngay ✓ Tải mẫu lý lịch xin vào Đảng hoàn toàn miễn phí

Chi tiết