Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng

MẪU ĐƠN XIN RA KHỎI ĐẢNG

Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng của Đảng viên dự bị, đơn xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam ★ Xem trước và tải file Word miễn phí ★ Nội dung tham khảo dựng sẵn, chỉnh sửa dễ dàng ★ Mẫu được soạn thảo theo đúng quy định của tổ chức Đảng

Chi tiết

Sổ thu nộp đảng phí mẫu S01/ĐP file Word

SỔ THU NỘP ĐẢNG PHÍ MẪU S01/ĐP FILE WORD

Sổ thu nộp đảng phí mẫu S01/ĐP dựng sẵn theo công văn số 141-CV/VPTW/nb ✓ Mẫu sổ thu nộp đảng phí dùng cho chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở theo dõi việc thu nộp đảng phí của đảng viên theo tháng, quý, năm ✓ Dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Tải file Word miễn phí

Chi tiết

Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên của chi bộ file Word

MẪU QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ FILE WORD

Tải mẫu quyết định kỷ luật đảng viên của chi bộ miễn phí ✓ Nội dung chuẩn dựng sẵn đúng quy định về quản lý đảng viên và thi hành điều lệ đảng ✓ File Word ✓ Văn bản được ban chấp hành Đảng ủy ban hành để thực hiện quyết định kỷ luật Đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận người đảng viên

Chi tiết