Nhận xét Đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức – Mẫu 12B-KNĐ file Word

NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC – MẪU 12B-KNĐ FILE WORD

Nhận xét Đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức mẫu 12B-KNĐ là gì?

Nhận xét Đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức mẫu 12B-KNĐ hay còn được gọi là Mẫu 12B chuyển đảng chính thức đây là bản mẫu lấy ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên dự bị.

Bản nhận xét Đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức mẫu 12B-KNĐ dùng làm gì?

Bản nhận xét Đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức mẫu 12B-KNĐ dùng để nhận xét Đảng viên dự bị về ưu nhược điểm, từ đó để đánh giá phẩm chất đạo đức, lối sống rồi cho ra một kết luận khách quan nhất.

Sau đây là bản nhận xét Đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức – Mẫu 12B-KNĐ được dựng sẵn, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung thông tin dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui, bạn có thể tải mẫu về và sử dụng ngay tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Bản nhận xét Đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức – Mẫu 12B-KNĐ gồm những thông tin gì?

  • Góc phải: Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • Góc trái: Đảng bộ…, Chi bộ Đảng ….
  • Ý kiến nhận xét của Chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên dự bị
  • Sau khi nhận được yêu cầu của các đồng chí, ………………………………… gồm ……… đồng chí đã họp và thống nhất nhận xét quá trình sinh sống tại địa phương của Đảng viên dự bị ………………… như sau: ưu điểm, khuyết điểm
  • Tổng kết nhận xét đề nghị công nhận Đảng viên dự bị trở thành Đảng viên chính thức