Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên của chi bộ file Word

MẪU QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ FILE WORD

Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên của chi bộ có những nội dung gì?

Soạn thảo mẫu quyết định kỷ luật đảng viên của chi bộ cần có những nội dung như sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ: Khác với các mẫu văn bản hành chính khác, quốc hiệu tiêu ngữ của quyết định kỷ luật đảng viên sẽ là “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”.
  • Ngày tháng năm ban hành quyết định và tên đơn vị ra quyết định.
  • Tiêu đề của quyết định kỷ luật đảng viên và thông tin đảng viên bị kỷ luật.
  • Thông tin điều lệ căn cứ ra quyết định, căn cứ xét tội qua bản kiểm điểm cá nhân của người vi phạm, kết quả của đoàn kiểm tra.
  • Trình bày nội dung rõ ràng, kết tội và đưa ra các hình thức kỷ luật đúng người đúng tội, đưa ra những quyết định theo kết quả luận tội đối với hành vi sai phạm của người đảng viên.
  • Cuối cùng là phần chữ ký của người đại diện cơ quan ra quyết định và nơi nhận quyết định.

Để thực hiện quyết định kỷ luật đảng viên chính xác theo đúng quy định, các bạn có thể tham khảo mẫu được dựng sẵn nội dung chuẩn sau đây. Hoặc từ kho 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui, bạn cũng có thể tải miễn phí và sử dụng ngay mẫu quyết định kỷ luật đảng viên của chi bộ với định dạng file Word có thể chỉnh sửa và bổ sung thông tin dễ dàng để tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn trong công việc.

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD