Mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú file Word

MẪU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NƠI CƯ TRÚ FILE WORD

Mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là gì?

Mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú còn gọi là mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú hay mẫu ý kiến nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW. Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là biểu mẫu do các chi bộ cơ sở nhận xét về việc sinh hoạt Đảng của Đảng viên tại nơi cư trú.

Mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú dùng làm gì?

Mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú được dùng để ý kiến, nhận xét Đảng viên nơi cư trú của các chi bộ cơ sở về việc sinh hoạt của Đảng tại nơi cư trú. Phiếu nhận xét sẽ nêu rõ những nhận xét về hoạt động của Đảng viên và gia đình Đảng viên tại nơi cư trú.

Sau đây là mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú mới nhất được dựng sẵn, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung thông tin dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui, bạn có thể tải mẫu về và sử dụng ngay tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

XEM TRƯỚC MẪU PDF

TẢI FILE WORD

Mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú gồm những thông tin gì?

Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú:

 • Bên trái: Đảng bộ …., Đảng ủy (chi ủy) …..,
 • Bên phải: Đảng cộng sản Việt Nam
 • Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú
 • Kính gửi:
 • Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
 • Đảng ủy/chi bộ………………………………………………trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên………………………………tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).
 • T/M Đảng ủy (chi ủy) ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên.

Phiếu nhận xét:

 • Bên trái: Đảng ủy xã, phường, thị trấn, Chi Bộ …..,
 • Bên phải: Đảng cộng sản Việt Nam
 • PHIẾU NHẬN XÉT: đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
 • Chi ủy sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên… về việc sinh hoạt Đảng
 • Xác nhận của Đảng ủy, xã, phường, thị trấn; T/M Chi Bộ: ký, ghi rõ họ và tên.
 • …..