Mẫu lời tuyên thệ của người xin vào đảng file Word

MẪU LỜI TUYÊN THỆ CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Lời tuyên thệ của người xin vào đảng là gì?

Lời tuyên thệ của người xin vào đảng chính là lời thề, lời cam kết thể hiện sự quyết tâm suốt đời phấn đầu, hy sinh vì lý tưởng của Đảng của người xin vào đảng khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Lời tuyên thệ của người xin vào đảng dùng làm gì?

Lời tuyên thệ của người xin vào đảng được sử dụng để người xin vào đảng được chấp nhận kết nạp đảng viên đọc tại buổi lễ kết nạp đảng. Lời tuyên thệ khi được kết nạp đảng viên thể hiện sự quyết tâm, sự tin tưởng, sự khích lệ, sức mạnh tinh thần và thể hiện niềm tin vào tổ chức Đảng của người được kết nạp trước tất cả người chứng kiến.