Mẫu giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng – Mẫu 4-KNĐ file Word

MẪU GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÀO ĐẢNG – MẪU 4-KNĐ FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Mẫu giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là gì?

Mẫu giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là mẫu 4-KNĐ, đây là mẫu nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Mẫu giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng dùng làm gì?

Mẫu giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là mẫu văn bản được dùng để ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng theo định kỳ dựa vào kết quả phân loại Đoàn viên, kết quả học tập và rèn luyện. Và mẫu quyết định giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng sẽ gửi lên Chi bộ xem xét cho phép khai lý lịch kết nạp Đảng.

Mẫu giấy giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng gồm những thông tin gì?

  • Bên phải: Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • Bên trái: Ban chấp hành đoàn………..
  • NGHỊ QUYẾT: Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng
  • Kính gửi: Chi ủy …..; Đảng ủy ……;
  • Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.
  • Nêu những ưu điểm của đoàn viên
  • Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên ……………………………………… vào Đảng, với sự tán thành của……………..đ/c (đạt……………..%) so với tổng số uỷ viên Ban chấp hành; số không tán thành…………đ/c, với lý do…………………………..…………
  • Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên …………………………………………… trở thành đảng viên chính thức của Đảng.
  • …..