Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng file Word

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG FILE WORD

Giấy giới thiệu người vào Đảng là gì?

Giấy giới thiệu người vào Đảng mẫu 3-KNĐ hay giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng là văn bản do Đảng viên được phân công theo dõi quần chúng viết để giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp thành viên ưu tú vào Đảng.

Giấy giới thiệu người vào Đảng là gì?

Giấy giới thiệu người vào Đảng dùng để giới thiệu người ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam sau khi trải qua thời gian được giáo dục và giúp đỡ. Đây là một trong những cơ sở để xét duyệt thành viên ưu tú vào Đảng.

Không phải ai cũng đủ điều kiện để viết giấy giới thiệu vào Đảng, theo quy định thì Đảng viên giới thiệu người vào Đảng phải là Đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cũng có thể xem xét, ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng

Sau đây là giấy giới thiệu người vào đảng mẫu 3-KNĐ mới nhất được dựng sẵn, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung thông tin dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui, bạn có thể tải mẫu về và sử dụng ngay tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Mẫu giấy giới thiệu vào Đảng gồm những thông tin gì?

  • Góc trên bên phải: Mẫu 3-KNĐ
  • Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng
  • Kính gửi: Chi ủy …..; Đảng ủy Trường ……;
  • Thông tin Đảng viên được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng: Họ tên, ngày sinh, Ngày vào Đảng, chức vụ hiện nay trong Đảng, chính quyền….., đoàn thể ……….., quê quán; đang sinh hoạt tại …., ngày tháng được phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng;
  • Báo cáo về người phấn đấu vào Đảng: lý lịch; ưu khuyết điểm;
  • Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng ……… vào Đảng.
  • Đảng viên giới thiệu ký và ghi rõ họ, tên
  • …..