Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú file Word

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ FILE WORD

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là gì?

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú hay giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú là mẫu giấy giới thiệu của Đảng bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt gửi về nơi cư trú để giới thiệu Đảng viên về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy và nhân dân nơi cư trú theo đúng quy định (theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW).

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú mới nhất là mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW, thay thế mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt 76 – Quy định 76-QĐ/TW.

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú dùng để làm gì?

Giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú được dùng cho các Đảng viên có nguyện vọng chuyển nơi sinh hoạt Đảng về nơi cư trú. Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú sẽ giúp nơi cư trú của Đảng viên nắm được đầy đủ hồ sơ liên quan đến Đảng viên đó

Sau đây là mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú được dựng sẵn, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung thông tin dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui, bạn có thể tải mẫu về và sử dụng ngay tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 213 (Hướng dẫn 33-HD/BTCTW) gồm những thông tin gì?

  • Góc phải: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  • Góc trái: Đảng Bộ….., Đảng ủy (chi ủy) cơ sở …..
  • Kính gửi: ……
  • Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
  • Đảng ủy (chi ủy) cơ sở ……
  • Thông tin Đảng Viên chuyển sinh hoạt Đảng nơi cư trú: Tên, giới tính, sinh ngày, ngày vào Đảng, đang sinh hoạt tại chi bộ ……
  • Hiện đang cư trú tại …………… về nơi sinh hoạt cư trú
  • Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ……………………………….. hoàn thành nhiệm vụ.……
  • Đảng ủy nơi cư trú / T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ: Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu
  • ….

Tải mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW file Word

XEM TRƯỚC

TẢI FILE WORD