Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng

MẪU ĐƠN XIN RA KHỎI ĐẢNG

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Những câu hỏi thường gặp khi làm đơn xin ra khỏi Đảng

Cách viết đơn xin ra khỏi Đảng đúng quy định?

Được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một niềm vinh dự của các công dân Việt Nam. Để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, phải trải qua nhiều thủ tục, quy trình hết sức khó khăn và phức tạp với nhiều công dân như: xét lý lịch Đảng viên, điều kiện học tập cảm tình Đảng, thành tích công tác, cán bộ Đảng viên giới thiệu và dìu dắt…

Tuy nhiên, trong những năm qua cũng có không ít Đảng viên xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Để làm thủ tục ra khỏi Đảng, bạn cần tuân theo theo trình tự thủ tục và viết đơn xin ra khỏi Đảng theo đúng điều lệ Đảng hiện nay. Sau đây là những nội dung không thể thiếu trong đơn xin ra khỏi Đảng

  • Phần kính gửi: Gửi đến chi bộ Đảng, Đảng bộ nơi Đảng viên đang sinh hoạt Đảng
  • Thông tin cá nhân: Chi tiết họ tên, đơn vị công tác, chi bộ và Đảng bộ quản lý Đảng viên, thông tin ngày vào Đảng, ngày chính thức kết nạp Đảng, số thẻ Đảng viên…
  • Lý do: Trình bày rõ ràng, cụ thể về lý do làm đơn xin ra khỏi Đảng. Nội dung trình bày cần trung thực, đúng với hoàn cảnh cá nhân để các cấp Đảng uỷ xem xét, đánh giá và đưa ra quyết định.
  • Cuối đơn: Ký, ghi rõ họ và tên của người làm đơn.

Trường hợp nào Đảng viên có thể làm đơn xin ra khỏi Đảng và thủ tục xin ra khỏi Đảng?

Căn cứ Điều 8 Điều lệ Đảng, trường hợp Đảng viên không vi phạm tư cách Đảng viên thì có thể xin ra khỏi Đảng khi có nhu cầu, nguyện vọng.

Thủ tục xin ra khỏi Đảng được tiến hành như sau

  • Đảng viên phải làm đơn xin ra khỏi Đảng, trình bày rõ lý do, sau đó báo cáo lên chi bộ.
  • Chi bộ Đảng, Đảng uỷ bộ phận (nếu có), Đảng uỷ cơ sở xem xét, báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền xét duyệt, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xoá tên trong danh sách Đảng viên.

Lưu ý:

  • Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền kết nạp Đảng viên, khai trừ Đảng viên thì ra quyết định xoá tên trong danh sách Đảng viên.
  • Đảng viên đã được cấp uỷ có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi Đảng thì cấp uỷ có thẩm quyền sẽ xét và cấp “Giấy xác nhận tuổi Đảng” cho những người đó.

Đơn xin ra khỏi Đảng viết tay hay đánh máy?

Không có quy định nào bắt buộc phải viết tay hay đánh máy đơn xin ra khỏi Đảng. Tuỳ thuộc vào quy định \của chi bộ mà các Đảng viên phải làm đơn xin ra khỏi Đảng theo đúng yêu cầu. Khi viết tay hay đánh máy đơn xin ra khỏi Đảng, bạn cần lưu ý đến cách trình bày và lỗi chính tả cũng như những nội dung cần có để thể hiện được tính trang trọng của lá đơn. Bạn có thể tham khảo các mẫu đơn sẵn có và trình bày lại theo đúng hoàn cảnh của bản thân để tránh những sai sót.