Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt đảng đúng quy định mới nhất

MẪU ĐƠN XIN NGHỈ SINH HOẠT ĐẢNG ĐÚNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Download mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt đảng tạm thời, dài hạn cập nhật theo quy định hiện hành ✓ Đảng viên sử dụng xin nghỉ sinh hoạt đảng do điều kiện công tác, đi làm ăn xa, nghĩ thai sản, người cao tuổi