Mẫu công văn giải trình chậm chuyển Đảng chính thức file Word

MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHẬM CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Mẫu công văn giải trình chậm chuyển Đảng chính thức là gì?

Mẫu công văn giải trình chậm chuyển Đảng chính thức hay đơn trình bày Chuyển Đảng là văn bản trình bày về nguyên nhân chậm chuyển Đảng chính thức của Đảng viên dự bị khi đến thời gian kết nạp Đảng viên chính thức thì lại không thể thực hiện được.

Mẫu công văn giải trình chậm chuyển Đảng chính thức dùng làm gì?

Tờ trình chuyển Đảng chính thức chậm hay mẫu công văn giải trình chậm chuyển đảng chính thức dùng cho chính cá nhân Đảng viên dự bị đã thực hiện xong thời gian dự bị (đang trong quá trình chuẩn bị xét hồ sơ để trở thành Đảng viên chính thức) gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để trình bày về nguyên nhân chậm chuyển Đảng chính thức và mong muốn có thể kết nạp thành Đảng viên chính thức.

Mẫu công văn giải trình chậm chuyển Đảng chính thức gồm những thông tin gì?

  • Tên của cơ quan nhận công văn giải trình.
  • Thông tin Đảng viên dự bị viết giải trình (họ tên; ngày sinh; số CMND/CCCD và ngày cấp, nơi cấp; hộ khẩu thường trú; nơi ở hiện tại).
  • Là Đảng viên dự bị từ ngày …. đến ngày ….
  • Trình bày chi tiết chi tiết về nguyên nhân chậm chuyển Đảng
  • Mong được xem xét tạo điều kiện, và có thể hỗ trợ tôi, cho tôi xin kết nạp vào Đảng chính thức trong thời gian sớm nhất.