Mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên file Word

Mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên file word

Mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên dùng làm gì?

Báo cáo tự giám sát đảng viên của chi bộ được thực hiện để báo cáo về việc kiểm tra toàn bộ các hoạt động công tác, xác minh tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ mà đảng viên được giao. Qua đó, các tổ chức đảng theo dõi, xem xét đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi thực hiện trái với quy định pháp luật của đảng viên.

Việc báo cáo tự giám sát đảng viên được thực hiện theo nguyên tắc tổ chức đảng cấp trên giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự giám sát của Đảng và thực hiện nhiệm vụ giám sát theo sự phân công. Việc giám sát phải công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Sau đây là mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên được dựng sẵn nội dung chuẩn có hướng dẫn chi tiết mà bạn có thể tham khảo hoặc tải miễn phí tại ViecLamVui để có thể thực hiện được bản báo cáo theo kế hoạch được hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm được thời gian trong công việc.

XEM TRƯỚC MẪU PDF

TẢI FILE WORD