Mẫu lý lịch của người xin vào Đảng file Word

MẪU LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG FILE WORD

Mẫu lý lịch của người xin vào Đảng là gì?

Lý lịch của người xin vào đảng sẽ sử dụng mẫu 2-KNĐ theo quy định về hồ sơ kết nạp đảng viên. Lý lịch người xin vào đảng mẫu 2-KNĐ là tờ khai thông tin chi tiết về lý lịch của đối tượng có nguyện vọng, mong muốn được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Lý lịch xin vào đảng là giấy tờ không thể thiếu khi muốn được kết nạp, tham gia đứng vào hàng ngũ Đảng.

XEM TRƯỚC MẪU PDF

TẢI FILE WORD