Đơn xin chuyển Đảng chính thức file Word

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Đơn xin chuyển Đảng chính thức là gì?

Đơn xin chuyển Đảng chính thức là mẫu đơn bày tỏ mong muốn trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, khi Đảng viên đã đủ điều kiện sau thời gian thử thách.

Đơn xin chuyển Đảng chính thức dùng làm gì?

Đơn xin chuyển Đảng chính thức hay mẫu giấy chuyển Đảng chính thức là một trong những giấy tờ được cá nhân lập ra dùng để xin được chuyển thành Đảng viên chính thức. Đây là căn cứ để chi bộ Đảng xem xét cá nhân đã có nguyện vọng, điều kiện để chuyển Đảng hay chưa.

Mẫu đơn xin chuyển Đảng chính thức gồm những thông tin gì?

  • Góc phải: Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • Góc trái: Đảng bộ…, Chi bộ Đảng ….
  • Đơn xin chuyển Đảng chính thức
  • Kính gửi ………..
  • Thông tin Đảng viên (họ tên; ngày sinh; dân tộc, tôn giáo; nghề nghiệp; hộ khẩu thường trú; nơi ở hiện tại; ngày vào Đảng).
  • Đã qua lớp bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cho Đảng viên mới ngày …………….. tại….
  • Nêu mong muốn vì sao muốn vào Đảng