Bản kiểm điểm chuyển Đảng chính thức file Word

BẢN KIỂM ĐIỂM CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC FILE WORD

Bản kiểm điểm chuyển Đảng chính thức là gì?

Bản kiểm điểm chuyển Đảng chính thức mẫu 10-KNĐ còn gọi là bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị, đây là mẫu văn bản được viết để gửi tới Chi ủy và Đảng ủy nơi Đảng viên dự bị đang hoạt động.

Bản kiểm điểm chuyển Đảng chính thức dùng để làm gì?

Bản kiểm điểm chuyển Đảng chính thức dùng để Đảng viên dự bị tự đánh giá quá trình sinh hoạt Đảng sau một thời gian phấn đấu để được xét kết nạp chính thức vào Đảng.

Sau đây là bản kiểm điểm chuyển Đảng chính thức – mẫu 10-KNĐ được dựng sẵn, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung thông tin dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui, bạn có thể tải mẫu về và sử dụng ngay tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Bản kiểm điểm chuyển Đảng chính thức gồm những thông tin gì?

  • Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị
  • Kính gửi
  • Thông tin Đảng viên dự bị (Tên, nơi ở, nơi cư trú, nơi công tác, ngày vào Đảng,…)
  • Ưu điểm, khuyết điểm, biện pháp khắc phục